ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเลียบคลองท่อ) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564-กันยายน พ.ศ.2564) ส่วนการคลัง 6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (สขร.๑) ส่วนการคลัง 6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 4 ฉบับ ส่วนการคลัง 5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0005 จำนวน 1 เครื่อง ส่วนการคลัง 2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนการคลัง 6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 82-6592 ราชบุรี ส่วนการคลัง 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอกอฮอลล์เข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 15 แกลลอน ส่วนการคลัง 4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพ.สต.ท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 จำนวน 5 ฉบับ ส่วนการคลัง 6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่องสำหรับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำประปา) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0008 ขนาด 5 แรงม้า ยี่ห้อ ARENO จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำประปา) ติดหอถังประปา (เดิม) ขนาด 5 แรงม้า ยี่ห้อ MO หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-39-0001 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 6
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำประปา) ติดหอถังประปา (เดิม) จำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำประปา) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-53-0007 ขนาด 5 แรงม้า ยี่ห้อ LOWARA จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำประปา) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0013 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 1
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 1
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบขยะถูกสุขลักษณะ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 10
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Eminent หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องสองจังหวะ) จำนวน 1 รายการ ส่วนการคลัง 2
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน 4565 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ จำนวน 12 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ส่วนการคลัง -
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -

หน้า 1 จาก 29

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้89
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้289
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว675
mod_vvisit_counterเดือนนี้7781
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5170
mod_vvisit_counterทั้งหมด48355

We have: 8 guests online
IP: 35.175.107.77
วันนี้: ต.ค. 19, 2021QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด