ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-46-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางเลือกตั้ง ตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มคลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ จำนวน 110 คน ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ จำนวน 110 คน ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ฯ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง (อสม.) ฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ป้าย ส่วนการคลัง 4
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 11
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. สำหรับการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 11
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบขยะถูกสุขลักษณะ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 10
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งฯ และป้ายสำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน 3 รายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 (ใส่ถัง) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ ส่วนการคลัง 6
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเลียบคลองท่อ) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 21
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564-กันยายน พ.ศ.2564) ส่วนการคลัง 20
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (สขร.๑) ส่วนการคลัง 18
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งฯ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถส่วนกลาง (สำนักปลัด (จำนวน 10 คัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบขยะถูกสุขลักษณะ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย 7704 ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ส่วนการคลัง 6
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานเป็นคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ส่วนการคลัง 4
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 4 ฉบับ ส่วนการคลัง 21
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0005 จำนวน 1 เครื่อง ส่วนการคลัง 13
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนการคลัง 14
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 82-6592 ราชบุรี ส่วนการคลัง 12

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้208
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้322
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1363
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2006
mod_vvisit_counterเดือนนี้4983
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1331
mod_vvisit_counterทั้งหมด58222

We have: 9 guests, 3 bots online
IP: 54.224.117.125
วันนี้: ม.ค. 20, 2022QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด