ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง และรถจักรยานยนต์ ของสำนักงานปลัด (จำนวน 10 คัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 3
92 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงนามถวายพระพรในวโรกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ในหนังสือพิมพ์ หลักเมืองราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 24
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลโดยวิธีฝังกลบขยะถูกสุขลักษณะ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 27
94 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงนามถวายพระพรในวโรกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ในหนังสือพิมพ์ หลักเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 28
95 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงนามถวายพระพรในวโรกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ในหนังสือพิมพ์ กระแสข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 23
96 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงนามถวายพระพรในวโรกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ในหนังสือพิมพ์ ข่าวภาค 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 11
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.ท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 9
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉาพเจาะจง ส่วนการคลัง 4
99 ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 108
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 20
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M ๓๑๕ N จำนวน ๒ กล่อง ส่วนการคลัง 19
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ (เลื่อยโซ่) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๐๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 13
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาด ๑.๒๐ X ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 13
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 19
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ (ห้องกล้องวงจรปิด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
108 ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ หมาายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ (ห้องกล้องวงจรปิด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% ขนาดบรรจุ ๕ ลิตร/แกลลอน จำนวน ๑๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 6
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อซัมซุง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 18
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ส่วนการคลัง 27
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฎิบัติงานด้านตรวจสอบซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 2 (ลูกใหม่) จำนวน 1 ราย ส่วนการคลัง 22
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 28
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J2320 หมายเลขครุภัณฑ์ 481-58-0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 27
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 20
116 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 3
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 26
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวน 3 ประกาศ ส่วนการคลัง 4
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรองในถังกรอง (ลูกใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 (ใส่ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
























mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้70
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้134
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว387
mod_vvisit_counterเดือนนี้1570
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9688
mod_vvisit_counterทั้งหมด51832

We have: 2 guests online
IP: 54.165.57.161
วันนี้: พ.ย. 29, 2021































QR Code
อบต.ท่าราบ



 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด