ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 112
2 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 65
3 คู่มือการใช้บริการ E-Service สำหรับประชาชน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 163
4 ติดต่ออบต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1052
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 104
6 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 84
7 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด 218
8 แบบวัด EIT งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 86
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สำนักปลัด 153
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สำนักปลัด 182
11 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายฯ สำนักปลัด 159
12 ประกาศ เรื่องให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่กำหนดให้ควบคุม และต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจ ประจำปี 2567 สำนักปลัด 155
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 153
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ.2566 ส่วนการคลัง 32
15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด 168
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 41
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) สำนักปลัด 148
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 185
19 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 600
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สำนักปลัด 109
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 164
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 1034
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สำนักปลัด 95
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 42
25 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สำนักปลัด 94
26 การส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท.ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ สำนักปลัด 32
27 ประกาศรายผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 112
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 102
29 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท ผู้ดูแลเว็บไซต์ 103
30 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 84

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล