ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา